home

Frank wil jongeren en hun ouders helpen bij stagnaties in de ontwikkeling

Alkmaar | cognitief gedragstherapeut VGCT | regiebehandelaar | behandelaar

Wat vind je het leukst aan jouw werk bij De Praktijk?
“Binnen De Praktijk zie ik een grote verscheidenheid aan vragen en problemen. Het is goed om te merken dat de problematiek bij de kinderen en jongeren nog niet vastgeroest is. Ze zijn nog zo in ontwikkeling, flexibel en leerbaar. Je kunt veel bereiken. Dat geeft voldoening en daarmee ook enthousiasme. Ik vind het belangrijk om de unieke, sterke kanten en moeilijkheden van een kind of jongere in beeld te brengen, zodat de cliënt zelf, ouders en school weten hoe ze het beste kunnen handelen.”

Waarin word jij uitgedaagd op jouw werk?
“Om het kind of de jongere mee te krijgen in de hulp. Het is vaak een hele kunst hen te overtuigen van de effectiviteit van de behandeling. Ik ben van mening dat het hierin heel belangrijk is figuurlijk naast de cliënt te gaan staan. Dit doe ik door de ingewikkelde theorieën rustig en in gewone mensentaal uit te leggen aan de cliënt. Zodat zij weten wat er precies gebeurt en waarom. Ook vind ik het een uitdaging om het verhaal van de cliënt om te zetten naar een onderbouwd verklaringsmodel. Hierbij speelt de diversiteit aan vragen en problemen een grote rol. Elk probleem is, ondanks overeenkomsten, uniek en vraagt dus om een eigen theorie en aanpak.”

Wat is voor jou de meerwaarde van integrale hulp?
“De scheiding tussen opvoedproblemen van elke dag en psychiatrische problemen is door integrale hulp veel kleiner geworden. Dat vind ik zeer positief, omdat achter elke klacht immers een mix van zorgen en handelingsverlegenheid ligt. Als een kind psychische problemen heeft, beïnvloeden deze andere leefgebieden van een kind. Het is goed om daar zicht op te hebben. De ambulant werker die thuis en op school komt, kan mij voeden met informatie die input geeft voor de behandeling en andersom. Deze samenwerking met ambulant werkers en school vind ik een heel belangrijk element in mijn werk.”

Je geeft werkbegeleiding en behandelt zelf ook. Wat vind je van die combinatie?
“Essentieel en leerzaam. Werkbegeleiding is belangrijk voor de kwaliteit van onze behandeling. Door vragen te stellen over behandeling en diagnostiek en hier samen over na te denken, krijgt de behandeling optimaal vorm. Ik vind werkbegeleiding geven een leuk aspect van mijn werk, maar het wint het niet van het zelf behandelen en onderzoeken.”


Weet jij nog waarom je GZ-psycholoog bent geworden?

Kom werken bij De Praktijk en help jongeren en ouders, net als Frank, bij stagnaties in de ontwikkeling.
Solliciteer meteen of neem contact op met Vita Cosse.

 
 
 

Onderdeel van

Parlan

Adresgegevens

Amperestraat 2-6
1817 DE  Alkmaar
088 124 00 00
Mail De Praktijk

Volg ons