home

Aanmelden bij De Praktijk gaat zo

Aanmelden is mogelijk als er bij een jeugdige sprake is van (een vermoeden van) psychiatrische problematiek. Bijvoorbeeld: extreme angsten, depressie, dwangstoornis, eetproblemen, ADHD, (vermoeden van) autisme, slaapproblemen, bedplassen, schooluitval, gedragsproblemen, trauma’s of vastgelopen traumverwerking.

Voor een aanmelding is altijd een verwijzing nodig van:
- het wijkteam in de gemeente
- de huisarts
- medisch specialisten, jeugdgezondheidszorgartsen, consultatiebureauartsen en schoolartsen, vrijgevestigde psychiaters en psychiatrische instellingen
 

Vul om aan te melden het formulier op de site van Parlan in.
 

Na de aanmelding
Wij sturen een paar dagen na de aanmelding per e-mail een uitnodiging voor een eerste gesprek. In dat bericht staat de datum van het gesprek en de naam van de contactpersoon met wie dat gesprek is.
Op basis daarvan maken wij een onderzoeks- of behandelvoorstel. De resultaten van het onderzoek en de behandeladviezen bespreken wij (van tevoren) met de cliënt en zijn of haar ouders. Zo wordt snel duidelijk of De Praktijk passende hulp kan bieden. Is dat niet zo, dan zoeken wij andere oplossingen.

 
 
 

Onderdeel van

Parlan

Adresgegevens

Amperestraat 2-6
1817 DE Alkmaar
T: 072 514 76 30
E: info@depraktijk.nl

Volg ons